miércoles, 11 de noviembre de 2015

CANÇONER POPULAR

Madò Bet, s'aufabaguera
que teniu en es portal
ha de mester sa destral
per tallar-li sa ramera,
perquè du més esponera
que qualsevol olivera
que se conra pes Rafal.

Es Rafal (possessió de Son Macià)