miércoles, 11 de noviembre de 2015

CANÇONER POPULAR

Madò Bet, s'aufabaguera
que teniu en es portal
ha de mester sa destral
per tallar-li sa ramera,
perquè du més esponera
que qualsevol olivera
que se conra pes Rafal.

Es Rafal (possessió de Son Macià)sábado, 17 de enero de 2015

APLECH DE RONDAYES MALLORQUINES

APLECH
DE
RONDAYES MALLORQUINES
DE

Mn. ANTONI M.ª ALCOVER