sábado, 2 de enero de 2016

PARAULES BEN NOSTRES

 
 
CERO
 
 
A ses Balears aquest animal, mamífer remugant, Cervus elaphus L., s'anomena cero. Ho trobam a documents antics (1338).
A Muro ets al·lots jugaven an es Joc des cero, en que són dos que paren i encalcen ets altres, i en agafar-ne un, deixa de parar es qui feia més estona que parava.
A ses Rondaies Mallorquines de Mn. Alcover hi trobam sa rondaia Es set ceros.
 


miércoles, 11 de noviembre de 2015

CANÇONER POPULAR

Madò Bet, s'aufabaguera
que teniu en es portal
ha de mester sa destral
per tallar-li sa ramera,
perquè du més esponera
que qualsevol olivera
que se conra pes Rafal.

Es Rafal (possessió de Son Macià)sábado, 17 de enero de 2015

APLECH DE RONDAYES MALLORQUINES

APLECH
DE
RONDAYES MALLORQUINES
DE

Mn. ANTONI M.ª ALCOVER
domingo, 8 de diciembre de 2013

CANÇONS I PARAULES MALLORQUINES QUE HEM DE CONSERVAR I PROTEGIR

Ringo-rango

"Noltros teníem un mul
que li dèiem En Pindango;
se n'anava ringo-rango
amb sa coa dalt es cul"

                      (Cançó popular Mallorca i Menorca)

sábado, 15 de diciembre de 2012

PARAULES MALLORQUINES QUE HEM DE CONSERVAR I PROTEGIR
 
ENCANTAR
 
 A Mallorca s'utilitza aquesta paraula per a vendre coses a s'encant, és a dir, an es millor postor o posador. Tant és així per les subhastes d'objectes com per ses rifes de bitllets...
 
Aquesta paraula ha quedat reflectida an es cançoner popular mallorquí, i aquest n'és un exemple:
 
"Amb lletres d'or estau escrita
i sou mala d'esborrar;
amor, si vos han d'encantar,
jo hi vui sa darrera dita".
 
 
També s'utilitza per publicar o dir públicament una cosa. En castellà "pregonar".
 
"Heu encantat per la vila,
amor, que no tornareu;
ja tornareu com sabreu
que l'enyorança em castiga".
 
Per Son Macià s'utilitza normalment i tothom la coneix. I supòs que també a molts de pobles de ses Balears.
 
No deixem perdre jamai aquest patrimoni nostro!
 
 
 
 

domingo, 23 de septiembre de 2012

TÓMBALA

 
 
 
                        Tómbala (no gandula)
 

Estic cansat de sentir IB3 i ses seves bajanades respecte a paraules que utilitzen que no són des referent mallorquí o balear. Una d'elles, entre moltes que en diuen, és sa paraula gandula, per designar aquest tipus de cadira.
Gandula és una forma moderna presa des català estàndar i que la mos volem imposar tant si volem com no. Aquesta paraula mai s'ha usat en bon mallorquí i en català ho fa modernament.
Es mallorquins i balears tenim una expressió pròpia que és "fer tómbala". Significa tombar-se per a dormir o reposar. Això fa pensar que per a designar aquest tipus de cadira, és més adeqüat i convenient utilitzar i dir una tómbala, que al cap i a la fi és paraula mallorquina/balear relacionada amb aquest ús. I no la paraula gandula, que és sa forma catalana que mos volem imposar aquests ineptes i incults en aquesta temàtica. (Veure el llibre "Mallorcària", pàg 100 de Tomàs Garau)